ดูแลตนเอง ดูแลสุขภาพ ผู้หญิง

Cooling Tower อุปกรณ์ช่วยในการระบายอากาศ

Cooling Tower เป็นเครื่องไม้เครื่องมือแลกความร้อนโดยใช้แผนการระเหยตัวของน้ำ (Evaporation) ในกรรมวิธี จะมีการสูญเสียน้ำไปส่วนหนึ่ง แต่น้ำส่วนใหญ่ยังคงนำกลับมาใช้ได้อีก โดยปกติเราสามารถจะนำ Cooling Tower ไปใช้ในการระบายความร้อนของน้ำในการหล่อเย็นกับวัตถุใดๆ ก็ได้ เช่น การหล่อเย็นเครื่องไม้เครื่องมือในวิธีการผลิต การหล่อเย็นเครื่องมือในโรงทำกระแสไฟ ฯลฯ แต่การใช้ Cooling Tower ที่เป็นที่รู้จักมักคุ้นกันยอดดีก็คือ การใช้ Cooling Tower ในการระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ

การที่ Cooling Tower เป็นวัตถุที่เอาใจช่วยให้น้ำรอบรู้ถ่ายเทความร้อนไปสู่อากาศได้นั้นสามารถอธิบายได้คือ Cooling tower เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการฉีดน้ำมันที่อุณหภูมิสูงให้แตกตัวออกเป็นละอองเล็กๆ ตกสร้างผ่านแผงกระจายละอองน้ำ (Baffles or Fill Material) ไอน้ำเหล่านี้จะเกาะตัวกับแผงแผ่ละอองน้ำ ทำให้เกิดเป็นพื้นที่เปียกโชก ซึ่งจะลูบไล้กับภูมิอากาศที่ถูกดูดผ่านแผงกระจัดกระจายไอน้ำ ก่อให้เกิดแถวการโอนความร้อนเชยชมระหว่างน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกับดินฟ้าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ ขณะเดียวกันนั้นไอน้ำบางส่วนก็จะระเหยตัวกลายเป็นไอน้ำไปในลมฟ้าอากาศ เพราะอากาศในขณะนั้นยังมีสภาพการณ์ไม่อิ่มตัว น้ำจึงสามารถระเหยกลายเป็นไอได้ดีมาก ซึ่งขบวนการระเหยกลายเป็นไอของไอน้ำนี้จำเป็นต้องใช้ความร้อน โดยเหตุนั้นละอองน้ำที่ระเหยตัวจึงดึงความร้อนจากโควตาน้ำที่เหลืออยู่ อาจกล่าวได้ว่า ขบวนการโอนความร้อนข้างใน Cooling Tower แจกเป็น 2 ส่วน คือ

1.การถ่ายเทความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) จากอุณหภูมิน้ำที่สูง ไปสู่อุณหภูมิของภูมิอากาศที่ต่ำกว่า

2.การเปลี่ยนมือความร้อนแฝง (Latent Heat) จากการระเหยตัวของน้ำไปสู่ลมฟ้าอากาศที่ยังไม่อิ่มตัว

แนวทางประจำการของ Cooling Tower นี้มีวัตถุปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยเพิ่มการถ่ายเทความร้อนของน้ำอุณหภูมิสูง ได้อย่างนี้

  1. เพิ่มการแตกตัวของไอน้ำทำให้พื้นที่ผิวของไอน้ำในการระบายความร้อนเพิ่มเพิ่ม
  2. เพิ่มแผ่นดินแผงกระจายละอองน้ำเพื่อทำให้น้ำมีโอกาสสัมผัสกับอากาศมากขึ้น
  3. เพิ่มจำนวนสภาพอากาศ เพื่อเติมอัตราการถ่ายเทความร้อน