ดูแลตนเอง ดูแลสุขภาพ ผู้หญิง

Tag Archives: ไม้

การนำไม้สักมาใช้ประโยชน์ทำประตูไม้สัก

ไม้สักนั้นอาจจะนำมานำไปใช้ได้มากมายหลากหลายแบบอย่าง ทั้งในงานก่อสร้างและงานฝีมือประเภทต่างๆ  รวมถึงประตูไม้สัก แม้ไม้สักจะเป็นไม้ที่มีราคามีราคา แต่ด้วยความงดงามของแก่นไม้ ประสิทธิภาพจัดการแมลง เห็ดรา และมีอายุการใช้งานที่ช้านาน จึงทำเอาความนิยมชมชอบในไม้สักยังมีมาอย่างสม่ำเสมอ โดยการชักนำไม้สักไปใช้งานนั้นก็ขึ้นตรงต่ออายุและสัดส่วนของไม้สักเองว่ามีขนาดย่อมไม่ก็ขนาดใหญ่ ซึ่งไม้สักที่เป็นขอนไม้ขนาดย่อมนั้นมักเอามาปลูกสร้างเป็นบ้านท่อนไม้ที่มีความทนและสละสลวย หรือก็เอามาทำเป็นวงกบประตูหน้าต่างซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก ในขณะที่ไม้สักที่เป็นไม้ซุงขนาดใหญ่นั้น มักถูกนำมาจัดทำเป็นตึก บ้าน ไม่ก็ทำเป็นไม้สลักและ เครื่องเรือนไม้สัก ประตูไม้สัก ฯลฯ ไม้สักมักใช้เพื่อสิ่งที่ควรคงทนต่อสภาพภูมิอากาศเลวร้าย คุณมักจะพบไม้สักที่ใช้เพื่อสิ่งต่างๆเป็นต้นว่าทางลาดเรือลานที่แจ้งหรือเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง ไม้สักจัดว่ามีความคงทนถาวรมากอย่างนั้นจึงใช้สำหรับปูพื้นภายในร่มพร้อมกับแผ่นไม้อัดเพื่อเครื่องเรือนในร่ม ผู้ก่อตั้งเฟอร์นิเจอร์มักใช้ไม้นี้ก็เพราะว่าใช้งานไม่ยากพร้อมทั้งยังเป็นเพราะน้ำมันจากธรรมชาติพร้อมทั้งการรักษาที่มีอยู่ เนื่องด้วยน้ำมันธรรมชาติกลุ่มนี้อาจทนต่อสถานการณ์ที่ลำบากสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เช่นอยู่นอกอากาศที่หนาวจัดไม่ก็หนาวจัด ความคงทนถาวรนี้ส่วนใหญ่มาจากต้นไม้ที่มีอายุเพิ่ม แต่ถ้าไม้สักที่มีอายุต่ำกว่าที่ผ่านกระบวนการอบแห้งที่แม่นยำจะช่วยเพิ่มความทนได้ด้วย